FinnFun Open House

9 Oct

Tues­day Oct 9 from 6pm – 8pm

Come and dis­cov­er what Finn­Fun is all about!

 • His­to­ry of the School, Future plans & efforts,
  by Finn­Fun board mem­bers
 • Free les­son for kids (3 –14 y)
 • Social­iz­ing, pul­la / cake, cof­fee and tea

RSVP by Oct 5 to mirka.nyppeli@nullgmail.com or 778 3184942

Lämpimästi ter­ve­tu­loa!

Avoimet ovet Tiis­taina 9.10. klo 18 – 20

Tule kat­so­maan ja kuun­tele­maan mis­tä Finn­Fun -koulus­sa on kysymys!

 • Hal­li­tuk­sen jäsenet esit­televät koulun toim­intaa, his­to­ri­aa
  ja tule­vaisu­u­den suun­nitelmia
 • Lapset 3 – 14v voivat osal­lis­tua ilmaisek­si tun­nille
 • Kahvi- ja pul­latar­joilu
 • Sekä seu­rustelua muiden suo­ma­lais­ten per­hei­den kanssa!