National Veterans Day Celebration

29 Apr

Kansal­lisen vet­er­aa­nipäivän juh­la

Huhtiku­un 29. päivänä (sun­nun­tai), kel­lo 14:00

Ohjel­maa sekä kahvi- ja voileipä­tar­joilu.  Pääsy ilmainen vet­er­aaneille, saat­ta­jille ja yhdis­tyk­sen jäse­nille, muut lahjoituk­sel­la.  Juh­la­puku ja mitali rin­taan.

Esko Kajan­der, puheen­jo­hta­ja

 

Nation­al Vet­er­ans Day Cel­e­bra­tion Sun­day April 29th, 2pm

Pro­gram, also cof­fee and sand­wich­es will be served.  Admis­sion free for vet­er­ans, their escorts and the asso­ci­a­tion mem­bers, oth­ers by dona­tion.

Full dress with medals on.  Please note, the event will be in Finnish.

Esko Kajan­der, Chair­per­son